امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1395/12/16 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی ها مجمع مورخ 1399/10/24
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی ها و هزینه نرم افزار مجمع مورخ 1399/06/01
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی ها مجمع مورخ 1399/07/16
صورتجلسه تغییر حق الزحمه حسابرس 99.03.10
مجمع تغییر هزینه حسابرس و استماع گزارش مدیر اجرا مورخ 98.06.23
تغییرات امیدنامه در مجمع مورخ 1398/03/22
مجمع 15 آبان/تغییر فرمول سود و پیش بینی سود و مدیر ثبت
مجمع 15 آبان / تغییر حد نصاب ترکیب دارایی ها و کارمزد مدیر
صورتجلسه 1396/05/07 تغییرات هزینه نرم افزار