تقسیم سود سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1399

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 1399/12/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1399/10/07 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.