تقسیم سود سه ماهه منتهی به 30 آذر 1399

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 1399/09/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1399/10/01 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.