دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/07/16

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان مورخ 1399/07/16 راس ساعت14 در محل شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد:

1- تغییر ترکیب دارایی های صندوق

2- سایر موارد