تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1399

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 1399/06/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1399/07/01 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.