تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1399

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 1399/03/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1399/04/01 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.