تقسیم سود سه ماهه منتهی به 1398/12/29

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 1398/12/29 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1399/01/06 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.