تقسیم سود سه ماهه منتهی به 30 آذر 1398

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1398/10/01 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.