برگزاری مجمع مورخ 1398/09/06

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1398/09/06راس ساعت 14 در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند:

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر و دارنده واحدهای مدیریتی به سمت رئیس مجمع

خانم پریسا جعفری به نمایندگی از پژوهشگاه رویان به عنوان مدیر اجرا و دارنده واحدهای مدیریتی به سمت ناظر مجمع 

خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس

خانم نیلوفرظهیرالدینی به سمت دبیر مجمع