تقسیم سود سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 1398/06/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1398/07/01 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.