برگزاری مجمع مورخ 1398/06/23

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان تاریخ 1398/06/23 راس ساعت 15 در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند

خانم مارال طریحی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان نماینده مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

خانم پریسا جعفری به نمایندگی از پژوهشگاه رویان بعنوان دارنده واحدهای مدیریتی به سمت ناظر مجمع 

آقای محمدحسین سالاریان زاده  به نمایندگی از موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان به عنوان دارنده واحدهای مدیریتی

خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع  

خانم شیما نام آور به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان نماینده حسابرس

خانم نیلوفر ظهیرالدینی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به  سمت دبیر مجمع