واریز سود زمستان 1396

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند سود دوره سه ماهه زمستان ١٣٩٦ صندوق سرمایه گذاری لوتوس رویان روز یکشنبه مورخ 1397/01/05 به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.