تقسیم سود سه ماهه منتهی به 1397/09/30

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 1397/09/30صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1397/10/01 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.