برگزاری مجمع مورخ 1397/07/07

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1397/07/07 راس ساعت 9 در محل شرکت تشکیل شد.حاضرین در مجمع به شرح زیر می باشند

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان نماینده مدیر و دارنده واحدهای مدیریتی به سمت رئیس مجمع

آقای امیررضا ادیب آذر به نمایندگی از |ژوهشگاه رویان بعنوان دارنده واحدهای مدیریتی به سمت ناظر مجمع 

آقای محمدحسین سالاریان زاده  به نمایندگی از موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان به عنوان دارنده واحدهای مدیریتی 

آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع 

خانم مارال طریحی به سمت دبیر مجمع