تقسیم سود سه ماهه منتهی به 1397/06/31

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 1397/06/31صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 1397/07/01 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.