حاضران مجمع ١٥ آبان

به اطلاع میرساند مجمع ١٥ آبان ١٣٩٦ صندوق با حضور نمایندگان زیر برگزار شد.
آقای علی تیموری شندی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت رئیس مجمع
آقای امیر ادیب آذر به نمایندگی از پژوهشگاه روزان به سمت ناظر مجمع
آقای امیر رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت ناظر مجمع
آقای محمد حسین سالاریان زاده به نمایندگی از موسسه خیرین پژوهش سلامت