برگزاری مجمع

به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان مورخ ١٥/٠٨/١٣٩٦ راس ساعت ١١ در محل تهران خیابان شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان شیخ بهایی نبش بن بست مهران پلاک ٩٩ برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:
تغییر ترکیب داراییهای صندوق
سایر موارد