تغییر نرخ سود متعلق به سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران و خیران محترم می رساند نرخ سود نوع سوم سرمایه گذاری در صندوق نیکوکاری لوتوس رویان از ١٢ درصد به ١٨ درصد سالانه روزشمار تغییر کرد. در نتیجه از تاریخ ٢١/٠٦/١٣٩٦ نرخ سود متعلق به سرمایه گذاران نوع سوم ١٨ درصد سالانه روزشمار خواهد بود. و در صورت کسب سود بیشتر ما به التفاوت جهت امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صرف خواهد شد.