مجمع سالانه

به اطلاع می رساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان امروز مورخ ٣٠/٠٢/١٣٩٦ با حضور نمایندگان زیر تشکیل شد:
آقای محمودی نماینده تامین سرمایه لوتوس پارسیان (مدیر و سهامدار ممتاز)
آقای ادیب آذر نماینده پژوهشگاه رویان (مدیر اجرا و سهامدار ممتاز)
آقای سالاریان زاده نماینده موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان (سهامدار ممتاز)
آقای یعقوبی نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار(متولی )
آقای جم نماینده موسسه حسابرسی بیات رایان (حسابرس)
آقای بیرمی نماینده بانک پارسیان (مدیر ثبت )
خانم احمدی دبیر مجمع