دعوت به مجمع سالانه

به استحضار می رساند مجمع سالانه صندوق نیکوکاری لوتوس رویان مورخ ٣٠/٠٢/١٣٩٦ ساعت ١٥ در محل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار خواهد شد.