شروع دوره پذیره نویسی

به اطلاع می رساند دوره اولیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان از تاریخ ١٤/١٠/١٣٩٥ تا پایان وقت اداری روز ٢٣/١٠/١٣٩٥ می باشد.