واریز سود پاییز ٩٦

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند سود دوره سه ماهه پاییز ١٣٩٦ صندوق سرمایه گذاری لوتوس رویان امروز شنبه مورخ ١٣٩٦/١٠/٠٢ به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.