دعوت به مجمع مورخ ١٣٩٦/٠٥/٠٧

به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ ٠٧/٠٥/١٣٩٦ ساعت ١٥ به شرح زیر برگزار خواهد شد:
آدرس : خیابان شیخ بهایی شمالی – نبش بن بست مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان -پلاک٩٩
دستور جلسه :
• تغییر بند ٤ ماده ٢ امیدنامه حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق
• تصمیم گیری در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت صندوق با توجه به کاهش تعداد واحدهای صندوق به کمتر از حداقل تعیین شده
• سایر موارد