تقسیم سود منتهی به 97/03/31

به اطلاع میرساند سود سه ماهه منتهی به 97/03/31 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان در تاریخ 97/04/02 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.