اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/04
کل خالص ارزش دارائی ها 141,052,588,433 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,122,297 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,122,297 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,126,264 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 125,682

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/12/16

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

هادي روزگار، مجتبي جهانگيري، مارال طريحي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

مدیر اجرا:

پژوهشگاه رويان