بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/27
کل خالص ارزش دارائی ها 165,208,438,346 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,028,567 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,013,138 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,031,919 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 160,620

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/12/16

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

هادي روزگار، نسترن احمدي، مجتبي جهانگيري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

مدیر اجرا:

پژوهشگاه رويان

نمودار‌ها